გადარიცხვა ტელეფონის ნომრით

მიმღების მობ. ტელეფონის ნომერი
გადარიცხვის საკომისიო
Mastercard-ის ბართიდან: Visa-ს ბარათიდან:
ვეთანხმები სერვისის პირობებს

The transfer was not completed